În curând trecem la noul formular tipizat Forma IPC18

1280
Forma IPC18

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 publicat în Monitorul Oficial nr.383-388 la 3 noiembrie 2017 a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Prin Ordinul respectiv sa aprobat:

 • Formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform anexei nr.1;
 • Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), conform anexei nr.2.

Formularul Dării de seamă nominalizate este elaborat în vederea executării Legii nr.123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și vine să substituie 5 dări de seamă fiscale/declarații care, actualmente, se prezintă la diferite instituții ale statului, și anume:

 • Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14);
 • Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medical (Forma MED08);
 • Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS);
 • Declarația persoanei asigurate (Forma REV5);
 • Lista de evidență nominală a persoanelor asigurate angajate (Forma nr.2-03/1).

Darea de seamă menționată (Forma IPC18) urmează să fie prezentată de către contribuabili Serviciului Fiscal de Stat lunar către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Forma IPC18 este constituită din 3 tabele:

 • în tabelul nr. 1 se va declara suma venitului achitat în folosul angajaților, altor persoane fizice pentru prestarea de servicii, efectuarea de lucrări și, respectiv, suma impozitului reținut la sursa de plată, precum și primele de asigurare obligatorii de asistență medicală reținute din salarii și alte recompense și primele datorate de angajatori (actualmente aceste obligații se declară prin Darea de seamă (Forma IRV14), și respectiv prin Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală (Forma MED08);
 • în tabelul nr. 2 se va prezenta lista de evidență nominală a persoanelor asigurate angajate cu care au fost încheiate, în luna de gestiune, contracte individuale de muncă sau au fost suspendate/ desfăcute relațiile de muncă cu angajații, pentru a le fi stabilit/suspendat statutul de persoană asigurată la sistemul public de asigurări în medicină (actualmente informația în cauză se declară prin Formularul tipizat nr.2-03/1);
 • în tabelul nr. 3 se va declara informația ce ține de evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale, precum și suma contribuției individuale și a contribuțiilor datorate de către angajatori, alte persoane fizice care au obligația de a achita contribuția de asigurări sociale stabilită în sumă fixă (ex.: întreprinzătorii individuali, avocații, executorii judecătorești, administratorii autorizați, notarii etc.) Actualmente, aceste obligații se declară prin prezentarea Declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS) și prin Declarația persoanei asigurate (Forma REV5).

Prima perioadă pentru care se raportează obligațiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat aprobat, este luna ianuarie 2018.

Abonează-te la Tax Expert

3 COMENTARII

 1. buna ziua
  Spuneti-mi va rog pe 0 “zero ” se prezinta declaratia IPC18 ? srl nu activeaza, nu are angajati. figureaza doar fondatorul.
  Multumesc anticipat

  • Bună ziua. Într-adevăr se prezintă IPC18 indiferent dacă activează sau nu entitatea, dacă are sau nu angajaţi, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), care prezintă anual până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, Darea de seamă forma CAS18-AN.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele