Darea de seamă prezentată IPC18 conţine erori, este obligatoriu prezentarea unei dări de seamă corectate?

1140

Entitatea în luna curentă a constatat că darea de seamă IPC18 pentru luna ianuarie 2018 prezentată Serviciului Fiscal de Stat conţine erori. Este obligată entitatea să prezinte o dare de seamă fiscală corectată? Dacă prezintă sau nu care sunt consecinţele?

Potrivit prevederilor art. 129 pct. 9) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală este orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate Serviciului Fiscal de Stat, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.

Prin urmare, în cazul examinat entitatea nu este obligată să prezinte o dare de seamă IPC18 corectată.

Menţionăm că în cazul examinat pot fi două situaţii:
1. Ca urmare a erorii admise în darea de seamă fiscală nu apar obligaţii suplimentare faţă de buget;
2. Ca urmare a erorii admise în darea de seamă fiscală apar obligaţii suplimentare faţă de buget.

Potrivit prevederilor art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, amenzile prevăzute la art. 260 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe.

Deci, în prima situaţie dacă contribuabilul prezintă sau nu o dare de seamă fiscală corectată acestuia nu-i vor fi aplicate careva sancţiuni reieşind din prevederile menţionate ale art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

În situaţia în care eroarea admisă cauzează apariţia obligaţiilor fiscale suplimentare, iar contribuabilul nu prezintă o dare de seamă fiscală corectată acestuia îi va fi:
a) aplicată amendă în mărime de 1000 lei, în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, pentru prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică;
b) aplicată amendă în mărime de 30% din suma diminuării impozitului sau taxei, în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (4) din Codul fiscal;
c) aplicată penalitate în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (2) din Codul fiscal, pentru perioada care începe cu 27.02.2018 şi care se încheie în ziua plăţii obligaţiei efective inclusiv (vezi mărimea penalității în anul 2018).

În situaţia în care eroarea admisă cauzează apariţia obligaţiilor fiscale suplimentare, iar entitatea prezintă o dare de seamă fiscală corectată acesteia îi va fi aplicată doar penalitate, în conformitate cu prevederile menţionate ale art. 228 din Codul fiscal, reieşind din faptul că darea de seamă fiscală corectată, depusă înainte sau în termenul stabilit pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală pentru perioada respectivă (art. 188 alin. (3) din Codul fiscal).

Formularul dării de seamă IPC18 este nou, fiind aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017, respectiv probabilitatea ca entităţile să greşească este mult mai mare ca în cazul celorlalte dări de seamă. Respectiv considerăm că şi funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat ar trebui să fie mai înţelegători privind dificultăţile pe care le întâmpină contribuabilii.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele