Entitatea a prezentat darea de seamă IPC18 cu întârziere. Ce sancţiuni riscă?

1079
Neprezentarea declaraţiei privind impozitul pe venit

Entitatea a prezentat Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă IPC18 pentru luna ianuarie 2018 la începutul lunii martie 2018. Alte obligaţii entitatea nu a încălcat. Întrebarea este dacă riscă careva sancţiuni entitatea în cazul dat?

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Deci, în cazul nostru într-adevăr entitatea a prezentat tardiv darea de seamă IPC18 pentru luna ianuarie 2018.

Totodată, conform prevederilor art. 260 alin. (2) din Codul fiscal, prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.

Însă, potrivit prevederilor art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, amenzile prevăzute la art.260 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal, nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe.

Prin urmare, în cazul dat deoarece nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe entitatea nu poate fi sancţionată în baza art. 260 alin. (2) din Codul fiscal pentru neprezentarea în termen a dării de seamă IPC18.

Însă, potrivit prevederilor art. 3011 din Codul contravențional, neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale (de la 300 lei la 600 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Respectiv, în cazul dat entităţii nu îi va fi aplicată sancţinea fiscală stabilită de Codul fiscal, însă persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul entităţii îi va fi aplicată sancţiunea contravenţională menţionată.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele