Factura și factura fiscală se comasează

375
comasarea facturilor și facturilor fiscale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25 aprilie 2017 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 se modifică și se completează Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), astfel încât are loc comasarea facturilor și facturilor fiscale într-un singur formular de document primar cu regim special „factură fiscală”.

Se admite utilizarea de către entități a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile până la intrarea în vigoare a noilor modificări, până la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25 aprilie 2017 intră în vigoare la 6 luni din data publicării – 28.10.2017.

Considerăm că aceste modificări vor avea un impact pozitiv prin simplificarea procesului de documentare a faptelor economice de către entități.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele