A fost publicat noul formular al Procesului-verbal cu privire la contravenție

359
noul formular al Procesului-verbal cu privire la contravenție

Astăzi, 29 septembrie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 121 din 13 septembrie 2017 al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție.

Prin Ordinul respectiv se aprobă:
1. Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în conformitate cu prevederile art. 443 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, cu modificările ulterioare (conform anexei nr. 1 la prezentul ordin).

2. Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a Procesului-verbal cu privire la contravenție (conform anexei nr. 2 la prezentul ordin).

Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie, aprobat prin prezentul ordin, va fi utilizat de către instituțiile subordonate, cu excepția Serviciului Vamal.

Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție se va tipări în două exemplare, din care al doilea exemplar va fi autocopiant și se va înmâna contravenientului după întocmire.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin se anulează Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 8 din 21 ianuarie 2011.

Blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 8 din 21.01.2011, vor fi utilizate până la finisarea stocului, având aceeași putere juridică ca și blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție aprobate prin prezentul ordin.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele