În ce cazuri nu se prezintă darea de seamă IPC18?

990
Reglementari-noi

Care persoane fizice sau juridice nu sunt obligate să prezinte lunar formularul IPC18 şi în ce cazuri?

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Totodată, art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sânt obligaţi să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidența nominală a asiguraților, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare, cu excepția persoanelor fizice specificate la lit. b), pentru care este stabilit un alt termen de prezentare a declarației ce vizează contribuțiile de asigurări sociale.

Deci, entitatile sunt obligate să prezinte lunar darea de seamă forma IPC18 indiferent de faptul existenţei activităţii sau a obiectului impozabil în perioada de gestiune.

Formularul dării de seamă IPC18 a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017.

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26 martie 2018, a fost aprobat un nou formular tipizat – Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN).

Prima perioadă pentru care se raportează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, potrivit formularului menţionat, este perioada anului 2018.

Darea de seamă (forma CAS18-AN) se prezintă de către persoanele fizice:
– întreprinzători individuali;
– avocaţi;
– notari;
– executori judecătoreşti;
– administratori autorizaţi;
– persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.

Termenul de prezentare este până la data de 15 ianuarie a anului unnător celui de gestiune.

În rest, toate entităţile sunt obligate să prezinte darea de seamă IPC18 Serviciului Fiscal de Stat, lunar până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

În plus, chiar şi categoriile de persoane fizice menţionate care au obligaţia de prezentare a Dării de seamă (Fonna CAS18-AN), în cazul în care angajează pe parcursul anului persoane fizice, sunt obligate să prezinte pentru luna în care a fost angajată persoana fizică Darea de seamă IPC18 prin care vor declara atât contribuţiile stabilite în sumă fixă (dacă au obligaţia de achitare a contribuţiilor), cât şi contribuţiile datorate de angajatori şi de angajaţi.

După expirarea anului de gestiune persoanele fizice menţionate urmează să prezinte concomitent, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, şi Darea de seamă CAS18-AN prin care urmează să completeze doar câmpurile pentru lunile pentru care nu a fost prezentată Darea de seamă IPC18, adică nu a fost declarată obligaţia aferentă bugetului asigurărilor sociale de stat.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele