Joi, 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a declarațiilor fiscale!

317
Te

Stimaţi cititori ai portalului TaxExpert Vă reamintim că joi, 25 ianuarie 2018 expiră termenul de prezentare a următoarelor declarații fiscale:

  • Declarația privind TVA (Forma TVA12);
  • Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14);
  • Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS14);
  • Nota de informare privind impozitul reținut din sursele de venit altele decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR14);
  • Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17);
  • Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS);
  • Declaraţia persoanei asigurate (Forma REV5);
  • Declarația privind accizele (Forma ACZ09);
  • Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Forma POLMED17);
  • Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, devărsări și depozitarea deșeurilor (Forma EMPOLDEP17);
  • Darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (Forma TTM);
  • Declarația privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin;
  • Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (Forma PSV);
  • Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenţi în Republica Moldova și veniturile obţinute de către aceștia(Forma NER-16). Se prezintă NER-16 în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova, în cazul completării secțiunii a doua;
  • Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Forma MED08);
  • Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
  • Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15);
  • Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL13);
  • Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților (Forma ITFZD15);
  • Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDLM13);
  • Darea de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD13);
  • Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD15).

  Totodată, joi expiră și termenul de achitare a impozitelor și taxelor aferente dărilor de seamă menționate, cu excepția accizelor, care se achită în momentul expedierii (transportării) mărfurilor accizate din încăperea de acciz şi impozitului pe venit din activitatea nerezidentului (darea de seamă NER-16) care se achită în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova, în cazul completării secțiunii a doua.

  De asemenea, la 25 ianuarie expiră şi termenul de achitare a impozitului pe venit din activitatea operațională pentru trimestrul IV, anul 2017.

  Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele