Modificări în activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei

333
Colectarea impozitelor și taxelor locale

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Scopul modificărilor propuse este aducerea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 în concordanță cu prevederile Codului fiscal, prin optimizarea și eficientizarea transferării de către SCITL (perceptorii fiscali) la buget, a sumelor impozitelor și taxelor locale colectate de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Urmare a necesităților constatate, precum și la solicitările autorităților administrației publice locale, de către Serviciul Fiscal de Stat a fost dezvoltat un sistemul informațional automatizat destinat perceptorilor fiscali implicați în procesul de colectare a impozitelor și taxelor locale administrate de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL). SIA “SCITL” va simplifica procesul de virare la bugetele locale a sumelor impozitelor și taxelor colectate în numerar de către perceptorii fiscali și concomitent va reduce și cheltuielile pentru comisioanele aferente acestor plăți.

Ca rezultat al modificărilor propuse, transferarea plăților colectate de către SCITL se va efectua prin diferite instrumente de plată puse la dispoziție de serviciul guvernamental prin intermediul plăților electronice MPay.

Totodată, utilizarea SIA menționat va îmbunătăți modul de evidență a sumelor impozitelor și taxelor încasate de către SCITL și va reduce timpul utilizat pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora, inclusiv va asigura pentru primării, crearea unui așanumit registru al subiecților impunerii și va servi la evidența efectuării plăților la buget de către aceștia a impozitelor și taxelor locale.

Impactul de reglementare a proiectului constă în modificarea procedurii de virare la bugetul public național a sumelor colectate în numerar de către perceptorii fiscali.

Respectivul proiect poate fi examinat în detaliu conform linkului: PROIECT.

Data limită pentru comentarii este 05.02.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele