Monitorul Oficial nr. 335-339 din 15.09.2017

Hotărârea Guvernului сu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (nr. 698, 30 august 2017)

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției reglementează misiunea, funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea activității.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea Ordinului nr.104 din 4 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017” (nr. 119, 4 septembrie 2017)

În denumirea Ordinului ministrului finanţelor nr.104 din 4 iulie 2017 și pe tot parcursul textului ordinului dat, sintagma „pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2017” se substituie cu sintagma „pe semestrul I al anului 2017”.

Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.104 din 4 iulie 2017 se substituie cu Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la prezentul ordin.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la aprobarea termenului de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2017 (nr. 120, 4 septembrie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă termenul de prezentare la Ministerul Finanțelor a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2017 de către Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Naţională de Asigurări în Medicină – 3 noiembrie 2017.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularului chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei (nr. 118, 5 mai 2017)

Prin ordinul în cauză se aprobă:
1) Formularul chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei, conform anexei nr.1;

2) Instrucţiunea privind modul de completare a chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei, conform anexei nr.2.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea pct. 5 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 167 din 20 februarie 2014 (nr. 321, 8 septembrie 2017)

La punctul 5 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 167 din 20 februarie 2014 cu privire la executarea prevederilor art. 203 alin. (15) din Codul fiscal, cuvintele „122/40 „Alte încasări” se substituie cu cuvintele „ 145111 „Alte venituri încasate în bugetul de stat”.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în luna august 2017 faţă de decembrie 2016:
Ianuarie – 101,2%
Februarie – 102,4%
Martie – 102,8%
Aprilie – 104,3%
Mai – 105,3%
Iunie – 104,8%
Iulie – 103,8%
August – 103,4%.