Noi prevederi aferente modului de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate

215

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și prezintă pentru consultări publice proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea modificarilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001.

Conform Regulamentului, de către Serviciul Fiscal de Stat se preiau la evidenţă următoarele categorii de bunuri:

 • bunurile confiscate în folosul statului în baza sentinţelor şi hotărârilor instanţelor judecătoreşti şi altor autorităţi de stat împuternicite să adopte astfel de hotărâri;
 • bunurile fără stăpân;
 • bunurile trecute în posesia statului cu drept de succesiune;
 • bunurile uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, sechestrate de autorităţile de stat împuternicite (cu excepţia celor sechestrate în baza Titlul V al Codului fiscal);
 • corpurile delicte, anexate la dosarele penale;
 • comorile.

Bunurile care fac obiectul Regulamentului se comercializează prin următoarele modalităţi:

 • prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei;
 • prin comerţul de consignaţie;
 • în baza unui contract de vînzare-cumpărare;
 • pe bază de concurs.

Potrivit prevederilor Regulamentului:

 • construcţiile (inclusiv locuinţele şi anexele acestora) care intră în proprietatea statului – se transmit cu titlu gratuit autorităţilor publice locale;
 • terenurile proprietate privată şi terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietate privată şi trecute în posesia statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, se predau cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea căreia se află aceste terenuri.

Scopul elaborării proiectului vizat este majorarea încasărilor la bugetul de stat prin comercializarea bunurilor imobile ce fac obiectul Regulamentului, prin învestirea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de comercializare a categoriei de bunuri menționate.

Realizarea noilor reglementări expuse în proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 09.10.2017.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele