O dare de seamă fiscală nouă – CAS18-AN

1521
Forma CAS18-AN

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Prin modificarea și completarea ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017 se propune completarea acestuia cu 2 anexe și anume:
1. Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale;
2. Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN).

Forma CAS18-AN se va prezinta de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.

Termenul de prezentare este o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

Respectivul proiect poate fi examinat în detaliu conform linkului: PROIECT.

Data limită pentru comentarii este 09.02.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele