Poate întreprinzătorul individual la completarea declaraţiei VEN12 sau UNIF15 pentru anul 2016 să beneficieze de scutirile personală, pentru soţie şi copiii?

302
Completarea declaraţiei ven12

Poate întreprinzătorul individual la completare declaraţiei VEN12 sau UNIF15 pentru perioada anului 2016 să beneficieze de scutirile la impozitul pe venit personală, pentru soţie şi copiii persoane întreţinute?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 10128 lei pe an, sau 15060 lei pe an la întrunirea condițiilor stabilite la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 10128 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personal sau 15060 lei pe an la întrunirea condițiilor stabilite la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal.

De asemenea, în baza prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2256 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 10128 lei anual. În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, în înţelesul Titlului II din Codul fiscal, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 10128 lei anual.

Prevederile menționate din Codul fiscal, se atribuie perioadei anului 2016.

Reieșind din cele relatate, întreprinzătorul individual dacă respectă prevederile menţionate este în drept să beneficieze de scutirile la impozitul pe venit personală, pentru soţie şi pentru copiii persoane întreţinute.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele