Privind neprezentarea declaraţiei privind impozitul pe venit de către GŢ

375
Neprezentarea declaraţiei privind impozitul pe venit

În perioada anului 2017 o gospodărie ţărănească nu a desfăşurat careva activitate şi respectiv apare întrebarea dacă este obligatorie prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a declaraţiei privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2017.

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, sânt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Totodată, potrivit prevederilor art. 83 alin. (9) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Prin urmare, reieşind din cele menţionate, în situaţia în care în perioada anului 2017 gospodăria ţărănească nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil aceasta nu este obligată să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi respectiv, în cazul efectuării controlului fiscal la entitate acesteia nu îi vor fi aplicate sancţiuni pentru neprezentarea declaraţiei privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2017.

De asemenea, menţionăm că în cazul în care gospodăria ţărănească a avut angajaţi în perioada anului 2017 aceasta urmează să prezinte organului fiscal până la 25 martie 2017 declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Conform prevederilor art. 83 alin. (11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF14, anexa nr. 1 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1804 din 30 decembrie 2014).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele