Privind prezentarea declaraţiei cu privire la proprietate

375
Declaraţia cu privire la proprietate

Un cetăţean este citat la organul fiscal pentru a prezenta declaraţia cu privire la proprietate. Este obligat cetăţeanul să prezinte declaraţia cu privire la proprietate? Care sunt prevederile legislaţiei?

În conformitate cu prevederile art. 22615 alin. (2) din Codul fiscal, persoana citată este obligată să prezinte, pînă la iniţierea controlului fiscal, declaraţia cu privire la proprietate, conform formularului şi modului stabilit de Ministerul Finanţelor. Formularul-tip şi Modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la proprietate au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 148 din 21.10.2013.

Potrivit prevederilor pct. 1–4 din Modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la proprietate, Declaraţia persoanei fizice cu privire la proprietate (în continuare – Declaraţia) este completată de către persoana fizică-cetăţean care a fost supusă verificării fiscale prealabile prin metode indirecte de estimare a venitului impozabil şi este propusă pentru iniţierea controlului fiscal. Declaraţia se depune la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Declaraţia se completează în mod manual sau electronic, urmează să fie completată clar şi să conţină date veridice, în mod obligatoriu vor fi declarate atît activele şi pasivele, care se află sau s-au acumulat în ţară, cît şi cele de peste hotare. Nu se permite corectarea declaraţiei sau depunerea unei declaraţii noi. Rubricile necompletate se barează în mod obligatoriu.

Deci, Declaraţia se completează doar la iniţierea controlului fiscal prin metode indirecte de estimare a venitului impozabil.

Totodată, dacă verificarea fiscală prealabilă a venitului persoanei fizice a fost finisată cu propunerea de încetare a procedurii, atunci nu este necesar de a completa şi de a depune Declaraţia.

Relatăm că potrivit prevederilor art. 22614 din Codul fiscal, verificarea fiscală prealabilă constă în reconstituirea situaţiei fiscale prealabile a persoanei fizice supuse verificării şi compararea venitului impozabil estimat ce decurge din situaţia fiscală constatată cu venitul impozabil declarat de aceasta. Verificarea fiscală prealabilă se efectuează la sediul organului fiscal în baza informaţiilor deţinute de acesta. Rezultatele verificării fiscale prealabile se consemnează într-un raport de verificare fiscală prealabilă care conţine toate constatările stabilite de organul fiscal pe perioada desfăşurării verificării, precum şi propunerea de iniţiere a controlului fiscal sau de încetare a procedurii de verificare. După examinarea raportului de verificare fiscală prealabilă, conducătorul organului fiscal emite decizia privind iniţierea controlului fiscal sau privind încetarea procedurii de determinare a venitului impozabil estimat.

Informaţiile din Declaraţie se prezintă la situaţia din 31 decembrie a anului pentru care se prezintă Declaraţia. În cazul completării manuale a Declaraţiei, formularul acesteia se înmînează persoanei fizice, în momentul prezentării la citaţie, de către inspectorul fiscal care va efectua controlul fiscal prin metode indirecte de estimare a venitului impozabil.

Prin urmare, în situaţia dată cetăţeanul este obligat să se prezinte la organul fiscal la citaţie şi să prezinte Declaraţiei persoanei fizice cu privire la proprietate.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele