Reglementări noi pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente

416
Reglementari-noi

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente).

Ministerul Finanţelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea unor ordine, emise anterior de către autoritate. Este vorba de Ordinul nr. 130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor” și Ordinul nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă.

Potrivit propunerilor înaintate, completarea Ordinului nr. 130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor” are drept scop acordarea dreptului de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor persoanelor fizice care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoane fizice cetățeni.

Totodată, completarea Ordinului nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă urmăreşte scopul de elaborare a indicațiilor metodice de reglementare a specificului ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor).

În Indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor și procurărilor în scopuri fiscale, proiectul prevede că la efectuarea decontărilor în numerar pentru operațiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfășoară activități independente sunt obligate să utilizeze MCC, cu eliberarea plătitorilor bonurilor de casă. Vânzările vor fi înregistrate la data încasării efective a numerarului, iar în cazul încasării mijloacelor la contul bancar – la data intrării mijloacelor în contul curent, în baza extrasului de cont.

Proiectul mai prevede că achiziţia produselor de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfășoară activități independente este obligată să întocmescă Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente. Procurările vor fi înregistrate la data achitării bunurilor și serviciilor.

La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic), borderoul va fi prezentat, pe suport de hârtie sau în format electronic, până la data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.

Contribuabilul va semna borderoul şi va indică data prezentării acestuia, iar Serviciului Fiscal de Stat va confirma primirea lui prin aplicarea ştampilei şi semnătura funcţionarului ce a primit borderoul.

În proiect sunt incluse modelele formularelor care, după aprobare, vor fi utilizate de persoanele vizate: Registrul-jurnal de vânzări și procurări, însoţit de exemplu privind completarea acestuia, borderou de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente şi instrucţiunile de îndeplinire ale acestuia.

Respectivul proiect poate fi examinat aici.

Data limită pentru comentarii este 23.01.2018.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele