Restituirea taxei pentru poluarea mediului

423
Restituirea taxei pentru poluarea mediului

Stimaţi cititori ai portalului TAXEXPERT, vă comunicăm că începând cu 30.12.2017 au intrat în vigoare noi prevederi la capitolul taxei pentru poluarea mediului, la care ne vom referi după cum urmează.

Potrivit art. 11 alin. (6) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540 din 25.02.1998, se scutesc de taxa stabilită de prezentul articol:
a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;
d) mărfurile și ambalajele destinate exportului;
e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;
f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la pozițiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 și 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) și ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000);
g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al țării de către persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu condiția rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale Republicii Moldova;
h) mărfurile fabricate de subiecții specificați la alin. (1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr. 8;
i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiția că ambalajele menționate au fost procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecții specificați la alin. (1) ori au fost fabricate de către subiecții specificați la alin. (1) lit. a) cu utilizarea, în calitate de materie primă și/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr. 8.

Este de menţionat că aceste scutiri, deşi au fost publicate la 30.12.2017, se aplică pentru perioada începând cu 01.01.2017.

Respectiv, entităţile care au achitat taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pot să-şi restituie mijloacele băneşti achitate.

În scopul obţinerii restituirii, compensării sumelor plătite în plus, solicitanţii urmează să depună dările de seamă (forma POLMED17) corectate pentru perioadele de raportare ale anului 2017 până la data de 25.02.2018.

De asemenea, în cazul în care entităţile au fost sancţionate, prin aplicarea amenzilor şi/sau li s-au calculat majorări de întârziere pentru neplata taxei pentru poluarea mediului pentru mărfurile scutite (enumerate mai sus), sancţiunile respective vor fi anulate. Aceste prevederi se aplică doar în raport cu contribuabilii care au depus dările de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și au achitat integral sumele taxei declarate, conform prezentei legi, în termen de pînă la 25 februarie 2018 inclusiv.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele