Se modifică dările de seamă IALS18 și NER17

558

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 august, a fost publicat ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 22 august 2019 Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor.

Modificările fac referire la ordinul Ministerului Finanțelor nr. 149 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea formularului-tip Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (Forma IALS18) și ordinul Ministerului Finanțelor nr. 69 din 20 aprilie 2017 privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17) și a Modului de completare a acesteia.

Modificările operate vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020.

Potrivit modificărilor se exclude din anexa la forma IALS18 (Informaţia privind persoanele întreţinute) sintagma „Numărul curent al angajatului în anexă urmează să corespundă numărului curent al acestuia din Nota de informare IALS18”.

În Anexa nr.2 (Modul de completare a notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi) în col.5 vor fi indicate și veniturile indicate în art.92 alin.14 din Codul fiscal (acesta prevede că, prin derogare de la alin.(2), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi menţionaţi la art.881, lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, prezintă Serviciului Fiscal de Stat o dare de seamă privind calcularea impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform modului aprobat de Ministerul Finanţelor, utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică. În cazul angajării persoanelor în perioada de după prezentarea dării de seamă menţionate şi pînă la data de 25 a lunii de gestiune, angajatorii sunt obligaţi să prezinte o dare de seamă suplimentară în ziua angajării).

Modul de completare este actualizat cu prevederi noi, conform cărora „contribuabilii – angajatori din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi declară plățile salariale (inclusive primele și facilitățile acordate) achitate în folosul angajaților – conducători auto în mărime de până la 10 mii lei per lună la codul sursei de venit „TAXI”. Plățile salariale ce vor depăși 10 mii per lună vor fi declarate în Nota de informare (forma IALS18) la codul sursei de plată „SAL”.

Persoanele ce beneficiază de munca zilierilor vor completa în Nota de informare coloanele 1, 2, 3, 5, 6, 7 și 17.

De asemenea, fn Forma NER17 la secțiunea a treia (Veniturile obţinute de către nerezidenţi din activitatea desfăşurată în Republica Moldova) în indicatorul la codul 130 (suma veniturilor sub formă de creştere de capital, obţinută din vânzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova şi mobiliare, cu excepţia stocurilor de mărfuri şi materiale, dacă cumpărătorul este rezident) vor fi indicate veniturile indicate în Capitolul 5 al Titlului II din Codul fiscal, fiind substituită sintama „art.37-39”.

Dacă ți-a plăcut articolul încurajează-ne oferindu-i un like.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele