Trebuie entitatea să prezinte o dare de seamă fiscală corectată dacă anterior a admis erori?

343
Darea de seamă fiscală corectată

Agentul economic în luna curentă a constatat că Declaraţia privind TVA prezentată pentru perioada L/01/2017 conţine erori. Este obligată entitatea să prezinte o dare de seamă fiscală corectată? Dacă prezintă sau nu care sunt consecinţele?

Potrivit prevederilor art. 129 pct. 9) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală este orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.

Prin urmare, în cazul examinat entitatea nu este obligată să prezinte o dare de seamă fiscală corectată.

Menţionăm că în cazul examinat pot fi mai multe situaţii:
– Ca urmare a erorii admise în darea de seamă fiscală nu apar obligaţii suplimentare faţă de buget;
– Ca urmare a erorii admise în darea de seamă fiscală apar obligaţii suplimentare faţă de buget.

Potrivit prevederilor art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, amenzile prevăzute la art. 260 alin. (1), (2) şi (3) din Codul fiscal nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe.

Astfel, în prima situaţie dacă contribuabilul prezintă sau nu o dare de seamă fiscală corectată acestuia nu-i vor fi aplicate careva sancţiuni reieşind din prevederile menţionate ale art. 234 alin. (11) din Codul fiscal.

În situaţia în care eroarea admisă cauzează apariţia obligaţiilor fiscale suplimentare, iar contribuabilul nu prezintă o dare de seamă fiscală corectată acestuia îi va fi:
a) aplicată amendă în mărime de 1000 lei, în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (3) din Codul fiscal, pentru prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică;
b) aplicată amendă în mărime de 30% din suma diminuării, în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (4) din Codul fiscal;
c) aplicată penalitate în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (2) din Codul fiscal, pentru perioada care începe cu 28.02.2017 şi care se încheie în ziua plăţii obligaţiei efective inclusiv (vezi mărimea penalității în anul 2017).

În situaţia în care eroarea admisă cauzează apariţia obligaţiilor fiscale suplimentare, iar entitatea prezintă o dare de seamă fiscală corectată acesteia îi va fi aplicată doar penalitate, în conformitate cu prevederile menţionate ale art. 228 din Codul fiscal, reieşind din faptul că darea de seamă fiscală corectată, depusă înainte sau în termenul stabilit pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală pentru perioada respectivă (art. 188 alin. (3) din Codul fiscal).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele