Urmează a fi declarat venitul obținut din transmiterea în locațiune a bunului imobil?

387
Transmiterea bunului imobil în locaţiune

O persoană fizică cetatean, transmite în locațiunie un bun imobil contra plată unui agentul economic rezident. Urmează persoana fizică să declare venitul astfel obtinut?

Potrivit prevederilor art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Deci, în cazul transmiterii în locațiune a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, agentul economic urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10% din venitul achitat cetățeanului.

Totodată, în baza prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

Prin urmare, pentru persoana fizică cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele