Lista sancțiunilor contravenționale pentru încălcările fiscale

Încălcarea fiscală

Articolul din Codul contravențional (CC)

Mărimea amenzii

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare art. 263 alin. (1) din CC de la 50 la 150 de unităţi convenţionale
Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă art. 263 alin. (4) din CC de la 100 la 300 de unităţi convenţionale
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului art. 263 alin. (5) din CC 10 unităţi convenţionale
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit de lege, şi a modului de utilizare a firmei art. 263 alin. (6) din CC de la 10 la 30 de unităţi convenţionale
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin
lege
art. 263 alin. (7) din CC de la 10 la 35 de unităţi convenţionale
Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false) art. 263 alin. (8) din CC de la 20 la 75 de unităţi convenţionale
Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală art. 266 alin. (1) din CC de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
Neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală
la salariu şi la alte recompense la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate
art. 266 alin. (3) din CC de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării
de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste
art. 266 alin. (4) din CC de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
Încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor agroalimentare uşor
perisabile
art. 273 alin. (5) din CC de la 50 la 100 de unităţi convenţionale în cazul
persoanei fizice;de la 200 la 400 de unităţi convenţionale în cazul persoanei juridice
Solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de achiziţie
al produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie/amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor
art. 273 alin. (5¹) din CC de la 50 la 100 de unităţi convenţionale în cazul
persoanei fizice;de la 200 la 400 de unităţi convenţionale în cazul persoanei juridice
Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecţi ai
activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială
art. 275 alin. (2) din CC de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate fără dispozitive
de alimentare utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem
de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere
principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea, în procesul de comercializare, a unor astfel de dispozitive
defecte, fără verificare metrologică sau nesigilate în modul stabilit
art. 277 alin. (2) din CC 500 de unităţi convenţionale
Lipsa la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare (registrul de evidenţă a produselor petroliere recepţionate, raportul de schimb, raportul privind datele
înregistrate în aparatul de casă şi de control), ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în ele a unor date neveridice
art. 277 alin. (3) din CC de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere;500 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice
Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere principale şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de
casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor
lichefiate
art. 277 alin. (6) din CC de la 150 la 500 de
unităţi convenţionale.
Recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate comercializate cu amănuntul în alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate art. 277 alin. (8) din CC de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice;

 

de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;

 

500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

Comercializarea pe piaţa internă a motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea ei în alte scopuri decît pentru consum propriu, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune art. 277 alin. (9) din CC de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice;de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere;de la 150 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
Împiedicarea exercitării atribuţiilor de control sau refuzul de a prezenta documentele ce reflectă activitatea economico-financiară a organizatorului jocurilor de noroc, sau prezentarea de date falsificate art. 277¹ alin. (1) din CC de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;

 

de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

Desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă sau cu licenţa suspendată /retrasă, sau cu
licenţa nevalabilă
art. 277¹ alin. (2) din CC de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;

 

de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc după reguli ce nu corespund cerinţelor legislaţiei cu privire la jocurile de noroc şi ale altor acte normative, inclusiv folosirea utilajului de joc produs cu mai mult de 10 ani în urmă sau nedeclararea la
licenţiere a unităţilor structurale şi/sau utilajului folosit (fiecare automat de joc cu cîştiguri băneşti şi
fiecare masă de joc
art. 277¹ alin. (4) din CC de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere;de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate,nesigilate, nesigilate /neînregistrate
de /la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat
art. 293¹ alin. (1) din CC 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
Deteriorarea sau distrugerea premeditată a maşinii de casă şi control ori înlocuirea premeditată a memoriei fiscale sau a programului de aplicaţie al maşinii de casă şi control art. 293¹ alin. (2) din CC 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere
Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului
maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată)
art. 293¹ alin. (3) din CC 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
Efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea maşinii de casă şi control sau emiterea (perfectarea)
bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii, sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative)
consumatorului, înlocuirea bonului de casă sau predarea premeditată a altui document consumatorului, precum aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată, buletin de schimb
valutar
art. 293¹ alin. (4) din CC 50 de unităţi convenţionale
Existenţa excedentului sau deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a maşinii de casă şi control sau în alt loc special destinat primirii şi păstrării temporare a mijloacelor băneşti din activitatea
curentă, ce depăşeşte o unitate convenţională
art. 293¹ alin. (5) din CC 50 de unităţi convenţionale
Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare (arhivare) art. 293¹ alin. (6) din CC 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere
Lipsa la vedere a anunţului prin care se atenţionează consumatorul despre dreptul de a cere bonul de casă
(de forma şi conţinutul stabilit) şi obligaţia de a-l prezenta la examinarea eventualei reclamaţii
art. 293¹ alin. (7) din CC 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a cartelei de înregistrare, sau a
registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control
art. 293¹ alin. (8) din CC 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere
Desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică a maşinilor de casă şi control fără a
deţine certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală respectivă sau desfăşurarea activităţilor de instalare, reparare, deservire tehnică
cu certificatul de înregistrare cu termenul de valabilitate expirat, sau perfectarea incompletă (inadecvată) a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control
art. 293¹ alin. (9) din CC 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice;

 

150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere

Exploatarea (inclusiv asistenţa tehnică) a maşinilor de casă şi control excluse din Registrul unic al maşinilor de casă şi control, precum şi a celor scoase de la evidenţă (înregistrare) la organul fiscal art. 293¹ alin. (10) din CC de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice;de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere;de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă art. 299 alin. (1) din CC de la 20 la 30 de unităţi convenţionale
Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate,
dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat nu depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale. Nu se aplică sancţiune în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic de 100 de unităţi convenţionale(art. 301 alin. (2) din CC)
art. 301 alin. (1) din CC de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale art. 301¹ din CC de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere.