12 C
Kishinev
vineri, 15 noiembrie 2019
Câte Note de informare trebuie să prezinte entitatea Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada anului 2018? La data de 25 ianuarie 2019, survine termenul-limită de prezentare a următoarelor note de informare: - Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate...
Trebuie de trecut ora MCC la ora de iarnă? Dacă da, atunci care-i data limită de trecere ţinând cont că în această noapte trecem la ora de iarnă? După cum ştim la data de 28 octombrie 2018 trecem la ora...
Întreprinderea noastră achită salariul în primele zile ale lunii următoare. Ținând cond de reforma fiscală ce a intrat în vigoare din 01.10.2018, apare întrebarea privind impozitul pe venit din salariul angajaților aferent lunii septembrie pe care trebuie să-l reținem,...
Întreprinderea noastră a prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017 cu întârziere de câteva zile. Ce sancţiuni riscăm dacă vom fi verificaţi de Serviciul Fiscal? În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din...
Art. 93 pct. 9) al Codului fiscal stabileşte că import de servicii reprezintă prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul...
Entitatea nu este plătitoare de TVA, dar este obligată să prezinte declaraţia privind TVA ca urmare a importului de servicii. În ce formă se prezintă Serviciului Fiscal de Stat declarația privind TVA in cazul respectiv? Potrivit prevederilor art. 94 lit....
Care persoane fizice sau juridice nu sunt obligate să prezinte lunar formularul IPC18 şi în ce cazuri? Potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii...
Se mai sancţionează desfăşurarea activităţii fără licenţă, ţinând cont de recenta Hotărâre a Curţii Constituţionale? Prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 30.01.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea cu privire la...
Entitatea în luna curentă a constatat că darea de seamă IPC18 pentru luna ianuarie 2018 prezentată Serviciului Fiscal de Stat conţine erori. Este obligată entitatea să prezinte o dare de seamă fiscală corectată? Dacă prezintă sau nu care sunt...

ULTIMILE ARTICOLE