Monitorul Oficial nr. 108-112 din 30.03.2018

Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară (nr. 1, 16 martie 2018)

Prezenta lege are ca obiect reglementarea condițiilor de acces la activitatea de creditare nebancară, stabilirea statutului juridic și a particularităților de constituire și de activitate a organizațiilor de creditare nebancară, asigurarea condițiilor de apărare a drepturilor și a intereselor legitime ale creditorilor, ale donatorilor, ale clienților, precum și ale fondatorilor, ale acționarilor și ale asociaților organizațiilor de creditare nebancară.

Scopul prezentei legi constă în asigurarea dezvoltării domeniului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum și sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice și juridice.

Asupra organizațiilor de creditare nebancară nu se extinde acțiunea actelor normative ce reglementează activitatea băncilor și a asociațiilor de economii și împrumut.

Persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități de creditare nebancară prevăzute la art. 8 alin. (2) urmează, în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se înregistreze în Registru în modul stabilit de prezenta lege și să se conformeze tuturor cerințelor stabilite de aceasta.

Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2018.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30 decembrie 2014 (nr. 161, 27 martie 2018)

Prin respectivul ordin au fost operate modificări în ordinul IFPS nr.1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14).