Monitorul Oficial nr. 133 din 25.04.2017

Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-16) și a Modului de completare a acesteia (nr. 69, 20 aprilie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă formularul-tip Forma NER-16 Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în
Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia, conform anexei nr.1, și Modul de completare a acesteia, conform anexei nr.2.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.