Monitorul Oficial nr. 155-161 din 19.05.2017

Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (nr. 48, 30 martie 2017)

Prezenta lege urmăreşte crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infracţionale. Prezenta lege se aplică bunurilor infracţionale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) săvârşite, direct sau indirect, de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova.

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind abuzul pe piața de capital (nr. 14/15, 31 martie 2017)

Prin hotărârea în cauză se aprobă Regulamentul privind abuzul pe piața de capital, conform anexei.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Regulamentul privind abuzul pe piața de capital reglementează abuzul pe piață, precum și măsurile pentru prevenirea și evitarea abuzuluipe piață, pentru a asigura integritatea pieței de capital și a consolida protecția și încrederea investitorilor în aceasta.

Prezentul Regulament se aplică instrumentelor financiare stabilite la art.4 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012), admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (MTF), precum și pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare pe aceste piețe.

Aplicarea prezentului Regulament și a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta nu aduce
atingere legislației în domeniul concurenței.

Subiecți ai prezentului Regulament sânt emitenții instrumentelor financiare, societățile de investiții, operatorii piețelor reglementate și/sau MTF, persoanele care dețin instrumente financiare, care au intenția de a dobândi instrumente financiare, inclusiv persoanele care posedă informații privilegiate.

Sub incidența prezentului Regulament cade orice comportament sau acțiune care influențează un instrument financiar indicat la pct.2, indiferent dacă se desfășoară sau nu într-un loc de tranzacționare.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind Indicii preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în luna aprilie 2017 faţă de decembrie 2016:

  • Februarie – 102,4%
  • Martie – 102,8%
  • Aprilie – 104,3%