Monitorul Oficial nr. 162-170 din 26.05.2017

Hotărârea Guvernului privind constituirea Agenției Servicii Publice (nr. 314, 22 mai 2017)

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” se reorganizează, prin transformare, în Instituţia publică „Agenția Servicii Publice” în subordinea Guvernului.

Fondator al Instituției publice „Agenția Servicii Publice” este Guvernul, care deleagă exercitarea acestei funcții Cancelariei de Stat.

Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”.

Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat „Cadastru”, autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Justiţiei „Serviciul Stare Civilă” şi autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei „Camera de Licenţiere” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.

Funcțiile exercitate şi serviciile prestate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către persoanele juridice reorganizate vor fi exercitate de către Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”, cu asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Hotărârea Guvernului cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2017 (nr. 325, 24 mai 2017)

Potrivit hotărârii respective se consideră ziua de joi, 1 iunie 2017 – Ziua ocrotirii copilului, zi de odihnă, iar ziua de sâmbătă, 24 iunie 2017, zi lucrătoare.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 42 din 7 iulie 2004 (nr. 76, 16 mai 2017)

În legătură cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, în temeiul prevederilor art. 175 alin. (9) din Codul fiscal și al pct. 6 subpunctele 2), 4) din Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial, 2008, nr. 208-209, art. 1278), se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 42 din 7 iulie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare (Monitorul Oficial, 2004, nr.163-167, art. 320).

Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „Apă–Canal” Ungheni (nr. 202/2017, 19 mai 2017)

Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă prestat de Î.M. „Apă–Canal” Ungheni:
– pentru consumatorii casnici în mărime de 13,40 lei/m3;
– pentru consumatorii noncasnici în mărime de 22,15 lei/m3.

Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „Apă–Canal” Ungheni:
– pentru consumatorii casnici în mărime de 7,07 lei/m3;
– pentru consumatorii noncasnici în mărime de 16,32 lei/m3.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 203/2017, 19 mai 2017)

Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”:
– pentru consumatorii casnici în mărime de 8,65 lei/m3;
– pentru consumatorii noncasnici în mărime de 13,29 lei/m3.

Se aprobă tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” în mărime de 8,86 lei/m3.

Se aprobă următoarele tarife pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău”:
– pentru consumatorii casnici în mărime de 2,04 lei/m3;
– pentru consumatorii noncasnici în mărime de 11,17 lei/m3.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare a acestuia (nr. 108, 19 mai 2017)

Prin prezentul ordin se aprobă:
a) Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17)”, conform anexei nr. 1;
b) Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), conform anexei nr. 2.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului tipizat al calculului la impozitul pe bunurile imobiliare şi instrucțiunea privind modul de completare a acesteia nr. 495 din 10 iunie 2015.