Monitorul Oficial nr. 190-200 din 16.06.2017

Hotărârea Serviciului Fiscal de Stat cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele țării (nr. 129, 29 mai 2017)

În legătură cu modificările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947) și în conformitate cu art. 133 alin. (1) pct. 8) și alin. (2) pct. 4) din Codul fiscal, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor elibera confirmări despre veniturile obținute în Republica Moldova pentru cetățenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a subdiviziunii SFS conform modelelor stabilite prin anexele nr. 1 și nr.2.

În scopul eliberării confirmării despre veniturile obţinute în Republica Moldova, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat urmează să respecte următoarele proceduri:
1) confirmarea se eliberează în baza cererii solicitantului, la care în mod obligatoriu se anexează copia buletinului de identitate;
2) în cazul în care cererea este depusă de o terţă persoană, la cerere urmează a fi anexată şi copia procurii autentificate notarial, prin care a fost împuternicită persoana în cauză;
3) confirmarea va fi eliberată pentru veniturile aferente unui an de gestiune încheiat. Atestarea se va efectua conform informaţiei din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat („Fişa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice” din Sistemul informațional „Rapoarte fiscale”);
4) confirmarea urmează a fi tipărită pe foaie cu antet a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat conform modelelor indicate la anexa nr.1 sau anexa nr.2 la prezentul ordin, aplicând semnătura şefului/şefului adjunct al subdiviziunii şi ştampila umedă;
5) în cazul în care veniturile pentru anul de gestiune încheiat nu au fost procesate sau titularul confirmării în cauză nu dispune de venituri, cetăţeanul urmează să depună declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe propria răspundere, chiar şi în lipsa veniturilor;
6) confirmarea se va perfecta în termen de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea cererii.

Din data aprobării prezentului ordin se abrogă Ordinul IFPS nr. 89 din 21 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 48, art.283).