Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30 iunie 2017

Lege cu privire la statistica oficială (nr. 93, 26 mai 2017)

Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului statisticii oficiale şi stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.

Legea se aplică producătorilor de statistici oficiale şi utilizatorilor de informații statistice oficiale, respondenţilor care prezintă date individuale, generalizate şi administrative pentru scopuri statistice.

Legislaţia cu privire la statistica oficială include prezenta lege, alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.

Prevederile referitoare la statistica oficială ale altor acte legislative se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului legii contabilității (nr. 457, 21 iunie 2017)

Prin prezenta hotărâre Guvernul aprobă şi prezintă Parlamentului spre examinare proiectul noii legi a contabilității.