Monitorul Oficial nr. 24-29 din 27.01.2017

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale (nr. 1457, 30 decembrie 2016)

Prin Hotărârea respectivă se aprobă Regulile privind prestarea serviciilor poştale, conform anexei nr.1.

Regulile privind prestarea serviciilor poştale se pun în aplicare de la 1 februarie 2017.

Prezentele Reguli reglementează relaţiile dintre operatorii poştali care prestează servicii poştale şi beneficiarii acestor servicii, inclusiv drepturile şi obligaţiile
acestora şi stabilesc modul de furnizare a serviciilor poştale.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea formularelor actelor necesare inițierii, derulării și încheierii procedurii de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal (nr. 20-O, 20 ianuarie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă formularele actelor necesare inițierii, derulării și încheierii procedurii de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal:
1.1. Formularul ”Caiet de sarcini” (Anexa nr.1);
1.2. Formularul ”Comunicat informativ” (Anexa nr.2);
1.3. Formularul ”Contract-tip de colaborare privind crearea zonei de control vamal” (Anexa nr.3);
1.4. Formularul ”Declarația de imparțialitate și de confidențialitate” (Anexa nr.4);
1.5. Formularul ”Cerere de participare la concursul de selectare a partenerului la crearea zonei de control vamal” (Anexa nr.5);
1.6. Formularul ”Recipisă” (Anexa nr.6).

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.