Monitorul Oficial nr. 352-355 din 29.09.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (nr. 749, 26 septembrie 2017)

Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014, se completează cu poziţia 26 cu următorul cuprins:

„26. ÎCS „BIO TRADING” SRL 1004601000907 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (exclusiv a cartofului)”.

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție (nr. 121, 13 septembrie 2017)

Prin Ordinul respectiv se aprobă:
1. Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în conformitate cu prevederile art. 443 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, cu modificările ulterioare (conform anexei nr. 1 la prezentul ordin).
2. Instrucțiunea cu privire la modalitatea de întocmire a Procesului-verbal cu privire la contravenție (conform anexei nr. 2 la prezentul ordin).

Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie, aprobat prin prezentul ordin, va fi utilizat de către instituțiile subordonate, cu excepția Serviciului Vamal.

Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție se va tipări în două exemplare, din care al doilea exemplar va fi autocopiant și se va înmâna contravenientului după întocmire.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin se anulează Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 8 din 21 ianuarie 2011.

Blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 8 din 21.01.2011, vor fi utilizate până la finisarea stocului, având aceeași putere juridică ca și blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenție aprobate prin prezentul ordin.