Monitorul Oficial nr. 360-363 din 13.10.2017

Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă (nr. 787, 9 octombrie 2017)

Hotărârea Guvernului cu privire la completarea punctului 81 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 (nr. 788, 9 octombrie 2017)

Punctul 81 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu următoarea propoziție: „Începând cu 1 octombrie, de sporul respectiv beneficiază și alți angajați din domeniul învățământului salariați conform Rețelei tarifare unice.”

Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul şi în limita cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul instituţiilor pe anul respectiv.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019 (nr. 791, 11 octombrie 2017)

Ordinul comun al Serviciului Vamal al Republicii Moldova şi ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Listei agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 341-0, 4 septembrie 2017) (nr. 136, 4 septembrie 2017)

Indicii preţurilor de consum