Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20.10.2017

Lege cu privire la tichetele de masă (nr. 166, 21 septembrie 2017)

Prezenta lege reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni de bază semnifică:
tichet de masă pe suport de hârtie – bon de valoare emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;

tichet de masă pe suport electronic – card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

Angajatorul este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând integral operatorului valoarea nominală a acestora, plata pentru imprimare a tichetelor de masă şi alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator și angajator. Este interzis angajatorilor, la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaților beneficiari de tichete de masă.

Valoarea nominală deductibilă a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei.

Numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate salariatului pe parcursul lunii trebuie să fie egal cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente.

Valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului.

Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 188, 21 septembrie 2017)

O sinteză a principalelor modificări şi completări operate în Codul muncii prin această Lege este publicată pe portalul nostru – link.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind auditul situațiilor financiare (nr. 792, 11 octombrie 2017)

Prin hotărârea respectivă se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare.