Monitorul Oficial nr. 371-382 din 27.10.2017

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 24 din 6 februarie 2006 (nr. 394, 23 octombrie 2017)

În Ordinul IFPS nr. 24 din 6 februarie 2006 сu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar și pe bunurile imobiliare se abrogă:
1) subpunctul 1.2. din punctul 1;
2) punctul 3;
3) anexa nr.2.