Monitorul Oficial nr. 383-388 din 03.11.2017

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (nr. 126, 4 octombrie 2017)

Prin Ordinul respectiv se aprobă:

  • Formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform anexei nr.1;
  • Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), conform anexei nr.2.

Prima perioadă pentru care se raportează obligațiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat aprobat, este luna ianuarie 2018.

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 277, 25 octombrie 2017)

Prin hotărârea respectivă:

  • Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 7.5 până la 7.0 la sută anual.
  • Se diminuează ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 10.5 până la 10.0 la sută anual;
    b) la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 4.5 până la 4.0 la sută anual.

  • Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.
  • Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărârea BNM cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 278, 25 octombrie 2017)

Prin hotărârea respectivă se diminuează rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 0.5 puncte procentuale, de la 7.0 până la 6.5 la sută anual.