Monitorul Oficial nr. 390-395 din 10.11.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice (nr. 902, 6 noiembrie 2017)

Prin Hotărârea respectivă se aprobă:
1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice, conform anexei nr.1;
2) Structura Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.2;
3) Organigrama Agenţiei Proprietăţii Publice, conform anexei nr.3;
4) Lista întreprinderilor de stat fondate de Agenţia Proprietății Publice, conform anexei nr.4;
5) Modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, conform anexei nr.5;
6) Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.6.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 132, 31 octombrie 2017)

Prin Ordinul dat se operează următoarele modificări şi completări în Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.