Monitorul Oficial nr. 464-470 din 29.12.2017

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 225, 15 decembrie 2017)

Prin Legea respectivă se modifică şi se completează un şir de acte legislative, şi anume:
– Codul fiscal,
– Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare,
– Codul vamal,
– Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător,
– Legea nr. 449/2001 cu privire la gaj,
– Codul penal,
– Codul civil,
– Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale,
– Legea nr. 280/2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare,
– Legea privatizării întreprinderilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender nr. 338/2004,
– Codul de executare,
– Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări,
– Legea nr. 61/2007 privind activitatea de audit,
– Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,
– Codul contravenţional,
– Legea insolvabilităţii.

Prin derogare de la art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Legea cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (nr. 250, 1 decembrie 2017)

Prezenta lege stabilește regulile de supraveghere suplimentară a entităților reglementate care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în scopul asigurării stabilității financiare și al protejării deponenților, asiguraților și investitorilor.

Legea se aplică entităților reglementate, persoane juridice licențiate/ autorizate conform normelor sectoriale aplicabile, care sînt supuse supravegherii suplimentare exercitate de către coordonator la nivelul conglomeratului financiar.

Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 (nr. 280, 15 decembrie 2017)

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 6659025,2 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 6659025,2 mii de lei.

Indicatorii generali şi sursele de finanţare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 1, componenţa veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 1.1, iar sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe cheltuieli se prezintă în anexa nr. 1.2. Programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se prezintă în anexa nr. 2.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 281, 15 decembrie 2017)

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 19312518,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 19312518,1 mii lei.

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 se prezintă în anexa nr. 1, iar subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 se prezintă în anexa nr. 2.

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 288, 15 decembrie 2017)

Prin Legea respectivă se modifică şi se completează un şir de acte legislative, şi anume:
– Codul fiscal,
– Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal,
– Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal,
– Legea nr. 1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal,
– Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal,
– Codul vamal,
– Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal,
– Legea drumurilor nr. 509/1995,
– Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate,
– Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală,
– Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare,
– Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale,
– Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827/2000,
– Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere,
– Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere,
– Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice,
– Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
– Legea nr. 81/2003 privind cantinele de ajutor social,
– Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani,
– Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale,
– Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali,
– Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului,
– Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară,
– Codul contravenţional,
– Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră,
– Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014,
– Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice,
– Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale,
– Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației,
– Legea nr. 209/2016 privind deșeurile,
– Legea nr. 239/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Legea bugetului de stat pentru anul 2018 (nr. 289, 15 decembrie 2017)

Bugetul de stat pentru anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 36618500,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 41332400,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 4713900,0 mii de lei.

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 1. Componenţa veniturilor bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 2. Bugetele autorităţilor finanțate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 3.