Monitorul Oficial nr. 471-472 din 30.12.2017

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 213, 21 decembrie 2017)

Prin Legea respectivă se modifică şi se completează:
– Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,
– Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
– Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
– Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
– Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice,
– Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 313, 22 decembrie 2017)

Prin Legea în cauză, după cum reiese şi din denumirea acesteia, s-au operat modificări în Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului.