Monitorul Oficial nr. 50-59 din 17.02.2017

Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (nr. 159, 27 decembrie 2016)
Prin Ordinul respectiv se aprobă Conceptul pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Scopul Conceptului aprobat este de a defini viitorul cadru de contabilitate pentru sectorul bugetar în Republica Moldova, setarea intervalului de timp și măsurilor necesare pentru a elabora și a introduce Standardele Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

Ordinul Ministerului Finanţelor despre aprobarea formularului Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a ei (nr. 11, 16 ianuarie 2017)
Prin Ordinul respectiv se aprobă formularul Declaraţiei privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele.

Formularul Declaraţiei privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele, aprobate prin prezentul ordin, sînt aplicate de către subiecții impunerii cu accize, precum şi de subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sînt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2017.

Ordinul Ministerului Finanţelor despre aprobarea formularului cererii de solicitare a certificatului de acciz (nr. 28, 9 februarie 2017)
Prin Ordinul respectiv se aprobă formularul cererii de solicitare a certificatului de acciz. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Indicii preţurilor de consum
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în luna ianuarie 2017 faţă de decembrie 2016, care constituie 101,2%.