Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23.02.2018

Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 308, 22 decembrie 2017)

Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să contribuie la asigurarea securității statului, avînd ca scop protejarea sistemului național financiar-bancar, financiarnebancar și a liber-profesioniștilor, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului.

Sub incidența prezentei legi cad acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora, acțiunile de finanțare a terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă,săvîrșite, direct sau indirect, de către cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini, apatrizi, persoane juridice rezidente sau nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova, precum și, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, acțiunile săvîrșite de către aceștia în afara teritoriului Republicii Moldova.

În cazul în care tranzacţia/operaţiunea se efectuează în valută străină, pentru determinarea echivalentului acesteia în lei moldovenești, în scopul implementării prevederilor prezentei legi, se aplică cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu valuta străină, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil pentru ziua efectuării tranzacţiei/operațiunii.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția art. 35 alin. (2) lit. e), care va intra în vigoare la data adoptării legii cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a amenzii, şi a art. 14 alin. (20), care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Sancțiunile prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. e) se aplică doar încălcărilor săvîrșite de la data intrării în vigoare a legii cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a amenzii.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 190/2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se abrogă.

Legea pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 2, 8 februarie 2018)

Prin Legea respectivă se modifică şi se completează articolul 46 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 693 din 26 decembrie 2007 privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (nr. 524, 22 decembrie 2017)

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.1080 din 10 octombrie 2012 (nr. 84, 16 februarie 2018)

Prin ordinul respectiv se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr. 1080 din 10 octombrie 2012.