Monitorul Oficial nr. 60-69 din 24.02.2017

Ordinul Ministerului Finanţelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz și a modului de completare a acestuia (nr. 17, 27 ianuarie 2017)

Prin Ordinul respectiv se aprobă Forma Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz (conform anexei nr.1 la prezentul ordin) şi Modul de completare a Registrului de evidenţă a mărfurilor
supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz (conform anexei nr.2 la prezentul ordin).

Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor despre aprobarea formularului Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor şi a Instrucțiunii de completare a ei (nr. 21, 2 februarie 2017)

Prin Ordinul dat se aprobă Formularul Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor (conform anexei nr.1 la prezentul ordin) şi Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.

Ordinul intră în vigoare la data publicării.