Monitorul Oficial nr. 72 din 07.03.2017

Нotărârea Guvernului cu privire la completarea punctului 11 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare (nr. 118, 2 martie 2017)

Punctul 11 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” se completează în final cu următorul text:
„Pentru cadrele didactice din instituțiile de învățămînt general publice, în primii trei ani de activitate pedagogică, norma didactică se reduce la 75%, cu calcularea salariului lunar în cuantumul stabilit pentru norma didactică integrală.”

Prevederile respectivei hotărâri se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2017.