Monitorul Oficial nr. 78-84 din 17.03.2017

Codul contravenţional al Republicii Moldova (nr. 218-XVI, 24 octombrie 2008)

Codul contravenţional al Republicii Moldova este republicat în Monitorul Oficial în temeiul art. II, alin.(5), lit.b) al Legii nr. 208 din 17 noiembrie 2016 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 879.

Decretul Președintelui Republicii Moldova privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 69-VIII, 10 martie 2017)

În scopul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova şi în temeiul art. 88 lit. j) şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi al art. 12 din Legea securităţii statului şi al art. 26 din Legea cu privire la apărarea naţională, Preşedintele Republicii Moldova decretează constituirea Consiliul Suprem de Securitate.

Respectivul decret intră în vigoare la data semnării.

Indicii preţurilor de consum

Biroul Naţional de statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în luna februarie 2017 faţă de decembrie 2016:
Ianuarie – 101,2%
Februarie – 102,4%

Ordinul IFPS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 (nr. 211, 24 februarie 2017)

Anexa nr. 1 (Citația bancară electronică), Anexa nr. 2 (Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare) şi Anexa nr. 3 (Informația privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare, tranzacțiile și operațiunile efectuate) la Ordinul IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE se modifică şi se expun într-o redacţie nouă.

Ordinul dat intră în vigoare la data publicării.