Monitorul Oficial nr. 85-91 din 24.03.2017

Ordinul Ministerului Finanţelor cu cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (38, 17 februarie 2017)

Prin ordinul respectiv:
– s-au aprobat Formularele Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform anexei nr.1;
– s-au aprobat Normele metodologice privind modul de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform anexei nr.2;
– s-a aprobat Componența rapoartelor trimestriale și anuale, conform anexei nr.3;
– s-a abrogat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 156 din 1 noiembrie 2013.

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal (nr. 43, 23 februarie 2017)

În legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138din 17 iunie 2016 în partea ce ține de art. 265 alin. (11) din Codul fiscal și în conformitate cu punctul 6 alin. (2) și (4) al Hotărârii Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor, s-a aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal.

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la energia electrică (nr. 108/2017, 17 martie 2017)

Prin Hotărârea respectivă s-au aprobat tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, conform anexei nr. 1 şi tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, conform anexei nr.2.

Serviciul de distribuție prestat de Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.:
– prin rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) – 15 bani/kWh
– prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) – 43 bani/kWh
– prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 60 bani/kWh

Furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.:
– la punctele de intrare în rețelele electrice de transport – 122 bani/kWh
– la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport – 138 bani/kWh
– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) – 153 bani/kWh
– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) – 182 bani/kWh
– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 199 bani/kWh

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la energia electrică (nr. 110/2017, 17 martie 2017)

Prin Hotărârea respectivă s-au aprobat tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către „RED Nord” S.A. şi „RED Nord-Vest” S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, conform anexei nr. 1 şi tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”,
diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, conform anexei nr.2.

Serviciul de distribuție prestat de „RED Nord” S.A.:
– prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) – 50 bani/kWh
– prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 79 bani/kWh

Serviciul de distribuție prestat de „RED Nord-Vest” S.A.:
– prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) – 68 bani/kWh
– prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) – 91 bani/kWh

Furnizarea energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”:
– la punctele de intrare în rețelele electrice de transport – 120 bani/kWh
– la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport – 135 bani/kWh
– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) ale S.A. „RED Nord” – 184 bani/kWh
– consumatorilor finali, ale căror instalații sînt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) ale S.A. „RED Nord” – 212 bani/kWh
– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) ale S.A. „RED Nord-Vest” – 201 bani/kWh
– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) ale S.A. „RED Nord-Vest” – 225 bani/kWh

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică rivind prețurile la energia electrică produsă și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. „CET-Nord” (nr. 112/2017, 17 martie 2017)

Prin Hotărârea respectivă s-au aprobat prețul pentru energia electrică produsă de centrala electrică de termoficare a S.A. „CET-Nord” în mărime de 170 bani/kWh (fără TVA) şi tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” în mărime de 1 220 lei/Gcal (fără TVA).

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul IFPS privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații (nr. 207, 24 februarie 2017)

Prin ordinul dat se modifică Ordinul IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații. Modificările respective au caracter redacțional.

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Ordinul IFPS privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 611 din 24 iulie 2015 (nr. 364, 10 martie 2017)

Prin ordinul dat se modifică Ordinul IFPS nr. 611 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare. Modificările respective au caracter redacțional.

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Ordinul IFPS privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale (nr. 379, 15 martie 2017)

Prin ordinul respectiv se aprobă următoarele formulare-tip:
1) Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale – (anexa nr. 1);
2) Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale – (anexa nr. 2);
3) Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale – (anexa nr. 3);
4) Hotărîre cu privire la ridicarea/aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului – (anexa nr. 4);
5) Hotărîre cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului – (anexa nr. 5).

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2017.