Când entitatea are obligațiunea de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA?

286
Înregistrarea ca plătitor TVA

Când entitatea are obligațiunea de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA?

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art. 51 din Codul fiscal, exclusiv instituţiilor de învăţământ publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art. 511 din Codul fiscal, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art. 95 alin. (2) din Codul fiscal.

Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal, completând formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea.

Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.

La înregistrarea plătitorului de TVA, organul fiscal este obligat să-i elibereze certificatul de înregistrare, aprobat în modul stabilit, cu indicarea:
a) denumirii (numelui) şi adresei juridice ale subiectului impozabil;
b) datei înregistrării;
c) codului fiscal al subiectului impozabil.

Abonează-te la Tax Expert

2 COMENTARII

  1. Spuneti-mi va rog, ce risca agentul economic in cazul in care nu a reusit sa se adreseze la timp la Servciul Fiscal pentru a se inregistra ca platitor TVA, luînd în considerație că nu a facut această scăpare intenționat ?

    • Bună ziua, în baza art. 256 alin. (7) din Codul fiscal, neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de TVA se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din volumul de livrări impozabile, exceptînd cazurile de livrări impozabile destinate numai exportului.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele