A fost publicată Lista marilor contribuabili pentru perioada 2019-2020

628

Serviciul Fiscal de Stat a întocmit Lista agenților economici contribuabili mari pentru perioada 2019-2020, care a fost şi publicată în Monitorul Oficial. Aceasta a fost aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 637 din 23.11.2018.

Lista conţine 650 de agenţi economici care vor fi deserviţi de Direcția generală administrarea contribuabililor mari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare sunt stabilite prin Ordinul IFPS nr.1387 din 14 decembrie 2016 „Cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari”. Lista contribuabililor mari se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat.

În lista respectivă ajung doar agenții economici care desfășoară activitate de întreprinzător de cel puțin trei ani, ţinând cont de următoarele două criterii:

– cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea și/sau valoarea livrării lor declarate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent (80% din numărul contribuabililor vor fi selectați conform acestui criteriu pe principiul descrescător);

– volumul obligațiilor fiscale declarate și achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea și/sau pentru 11 luni ale anului curent (20% din numărul contribuabililor vor fi selectați conform acestui criteriu, pe principiu descrescător).

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele