A fost publicată noua Declaraţie a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

407
modificări în Ordinul MF nr. 118 din 28.08.2017

Vineri, 14 septembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 150 din 05.09.2018 privind aprobarea formularului CET18 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018.

Dreptul de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii, iar obligatoriu a se prezintă în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislaţiei fiscale în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal) şi/sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obţinute de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova în baza art. 71 din Codul fiscal).

Pentru etapa II a perioadei fiscale 2018 obligaţia prezentării Declaraţiei survine în temeiul prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele