Adaosul comercial la produsele social importante depăşeşte limitele legale?

438
Adaosul comercial la produsele social importante

În luna curentă întreprinderea a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării tematice în cadrul căruia s-a constatat că aceasta în perioada anului 2016 a aplicat la produsele social importante un adaos comercial ce depăşeşte limitele legale. Ce sancţiuni urmează ai fi aplicate întreprinderii în situaţia dată?

În cadrul controalelor fiscale, la verificarea formării preţurilor de realizare la produsele social importante, se atrage atenţie la respectarea de către agenţii economici a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20.06.2016 „cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”.

Astfel, pentru a nu fi sancţionaţi, agenţii economici trebuie să aplice la preţul de realizare a produselor social importante un adaos comercial ce nu depăşeşte limitele stabilite de Hotărârea Guvernului menţionată.

Potrivit prevederilor art. 10 pct. 6) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, preţului de vînzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri se percep la bugetul de stat în baza deciziei adoptate de Curtea de Conturi, de Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor, prin înaintarea ordinelor incaso, în termen de 30 de zile de la data înmînării deciziei de către organul ce a adoptat-o.

Prin urmare, în situaţia examinată întreprinderea urmează să achite la buget venitul ilicit stabilit în actul de control şi totodată o amendă în mărimea venitului ilicit stabilit în actul de control.

Relatăm că potrivit prevederilor art. 10 pct. 7) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, agenţii economici care au fost sancţionaţi în conformitate cu prevederile punctului 6 al prezentului articol de către Inspecţia financiară beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii dacă, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul înmînării deciziei de sancţionare, achită suma integrală a venitului ilicit obţinut şi 50% din suma amenzii.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele