Au mai rămas câteva zile până la termenul limită de depunere a declaraţiilor pe venit

292

În anul curent data de 2 mai este ultima zi când persoanele fizice mai pot prezenta declarația privind impozitul pe venit.

Contribuabilii, persoanele fizice, care activează la două sau mai multe locuri de muncă şi au avut în anul trecut un salariu cumulativ, care depăşeşte 31140 de lei au obligaţia să prezinte până pe 2 mai declaraţia de venit pentru anul 2017.

De asemenea, obligaţia de a depune declaraţie o au şi persoanele fizice, ce au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 31140 de lei pe an; nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietăţii – case, maşini sau darea în chirie a terenurilor agricole, ce depăşesc suma scutirii personale de 10620 lei.

Depunerea declaraţiei este obligatorie şi pentru persoanele fizice, care îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară, precum şi în cazul, dacă a fost achitat în plus un venit, care urmează a fi restituit.

Cotele de impozitare sunt de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31140 lei şi 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31140 lei.

Scutirea personală pe care fiecare contribuabil o poate aplica la calcularea impozitului pentru 2017 este în sumă de 10620 lei. În cazul în care soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală contribuabilul poate aplica scutirea suplimentară, la fel în sumă de 10620 lei.

Scutirea pentru persoanele întreţinute constituie 2340 lei pentru fiecare persoană întreţinută sau o scutire în mărime de 10620 lei pentru fiecare persoană întreţinută, invalid din copilărie.

Ca şi în anii precedenţi, Declaraţiile persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pot fi depuse la orice subdiviziune a Serviciul Fiscal de Stat, indiferent de locul de reşedinţă al contribuabilului sau online prin intermediul semnăturii electronice sau mobile.

De asemenea menţionăm că potrivit prevederilor art. 8 alin. (1), lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. Desemnarea procentuală se aplică începând cu anul 2017 şi se efectuează numai prin prezentarea Declaraţiei privind impozitul pe venit.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele