În ce constă Regimul fiscal al persoanelor ce desfășoară activităţi independente?

337
Regimul fiscal pentru activităţi independente

Din 01.01.2017 a intrat în vigoare Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activităţi independente. Care-s principalele aspecte ale acestui regim fiscal?

În Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 a fost introdus Capitolul 102 “Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activităţi independente”, în vigoare din 01.01.2017.

Regimul fiscal respectiv se aplică numai activităţilor independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).

Subiecţi ai impunerii sânt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţi de comerț cu utilizarea mașinii de casă și de control, în sumă ce nu depăşeşte 600000 lei într-o perioadă fiscală.

Dreptul la aplicarea regimului fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.

Perioada de aplicare începe cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea, dacă aceasta a fost depusă până la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Nu este necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale.

Contribuabilul care a încetat activitatea este obligat, în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, să prezinte o informaţie la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, cu anexarea obligatorie a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit din activităţi independente.

Modelul cererii de solicitare a aplicării regimului fiscal respectiv şi modelul informaţiei cu privire la încetarea activităţii sunt aprobate prin Ordinul nr. 2 din 09.01.2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă.

Dovadă a înregistrării fiscale serveşte confirmarea luării în evidenţă fiscală a Serviciului Fiscal de Stat.

Obiect al impunerii este venitul din activităţi independente obţinut în perioada fiscală de declarare, iar cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei.

În prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziţionarea) maşinii de casă şi de control utilizate în activitate.

Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 3000 de lei anual.

Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului.

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI 17) se prezintă nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Persoanele fizice, care desfăşoară activităţi independente, se scutesc de plata taxei pentru amenajarea teritoriului şi taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

Abonează-te la Tax Expert

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele