Citeşte în Monitorul Oficial nr. 149-154 de astăzi, 12 mai 2017

548
Monitorul Oficial al Republicii Moldova

În ediția nr. 149-154 a Monitorului Oficial de astăzi sunt publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

241. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur (nr. 141-VIII, 19 aprilie 2017)

242. Lege pentru ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur (nr. 51, 30 martie 2017)

243. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 158-VIII, 5 mai 2017)

244. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 60, 6 aprilie 2017)

245. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 77, 4 mai 2017)

246. Decret privind rechemarea domnului Vladimir LUPAN din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite (New York) (nr. 154-VIII, 5 mai 2017)

247. Decret privind rechemarea domnului Lilian MORARU din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză și în Principatul Monaco (nr. 155-VIII, 5 mai 2017)

248. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Declarației Comune referitor la instituirea Consiliului de cooperare strategică la nivel înalt între Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 156-VIII, 5 mai 2017)

249. Decret pentru aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 157-VIII, 5 mai 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

57. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 58e/2017) (nr. 16, 5 mai 2017)

58. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 47a/2016 pentru controlul constituţionalităţii unor hotărâri ale Parlamentului privind componenţa nominală a comisiilor permanente ale Parlamentului și a delegaţiilor Parlamentului la organizaţiile parlamentare internaţionale şi organizaţiile parlamentare bilaterale (nr. 32, 31 martie 2017)

59. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 114g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 20 din Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21 septembrie 2010 (nr. 35, 20 aprilie 2017)

60. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 56c/2017 privind avizarea amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea articolului 70 din Constituție (imunitatea deputatului) (nr. 41, 2 mai 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier” (nr. 12, 5 aprilie 2017)

PARTEA II

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

363. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere (nr. 257, 28 aprilie 2017)

364. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 276, 3 mai 2017)

365. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 287, 4 mai 2017)

366. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (nr. 288, 4 mai 2017)

367. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 289, 5 mai 2017)

368. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a suportului financiar producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor tîrzii din primăvara anului 2016 (nr. 290, 5 mai 2017)

369. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 291, 5 mai 2017)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

864. Informaţie cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începînd cu 1 mai 2017.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

865. Ordin cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire (nr. 286/154-A, 11 aprilie 2017)

Acte ale Consiliului Concurenţei

866. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Plenului Consiliului Concurenţei nr. 3 din 8 septembrie 2016 (nr. 4, 29 septembrie 2016)

867. Decizie (nr. ASO-9, 3 aprilie 2017)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

868. Decizie (nr. 26-11/1-22/03-2017, 28 aprilie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

869. Ordin cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 63, 28 aprilie 2017)

870. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 217 din 4 aprilie 2012 cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal (nr. 66, 28 aprilie 2017)

871. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget (nr. 73, 28 aprilie 2017)

Acte ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti

872. Hotărîre (nr. 23, 26 aprilie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

873. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 309/15, 2 mai 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

874. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 120, 5 mai 2017)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Sinteza economico-financiară a Monitorului Oficial de astăzi o puteţi găsi pe portalul nostru aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele