Citeşte în Monitorul Oficial nr. 155-161 de astăzi, 19 mai 2017

536
Monitorul Oficial al Republicii Moldova

În ediția nr. 149-154 a Monitorului Oficial de astăzi sunt publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

250. Decret pentru promulgarea Legii privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (nr. 176-VIII, 12 mai 2017)

.251. Lege privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (nr. 48, 30 martie 2017)

252. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 177-VIII, 12 mai 2017)

253. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 49, 30 martie 2017)

254. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 152 din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune (nr. 178-VIII, 12 mai 2017)

255. Lege pentru modificarea articolului 152 din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune (nr. 62, 6 aprilie 2017)

256. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 166-VIII, 11 mai 2017)

257. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 63, 6 aprilie 2017)

258. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție și de reconstrucție a liniilor electrice de înaltă tensiune (110 kV) conform traseului Drochia–Șuri, Șuri–Dondușeni, Chișinău–Hîncești, Hîncești–Cneazevca, Șoldănești–Ignăței (nr. 167-VIII, 11 mai 2017)

259. Lege privind declararea utilităţii publice de interes național a lucrărilor de construcție și de reconstrucție a liniilor electrice de înaltă tensiune (110 kV) conform traseului Drochia–Şuri, Şuri–Donduşeni, Chişinău–Hînceşti, Hînceşti–Cneazevca, Şoldăneşti–Ignăţei (nr. 67, 13 aprilie 2017)

260. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea titlului II din Constituția Republicii Moldova (nr. 168-VIII, 11 mai 2017)

261. Lege pentru completarea titlului II din Constituția Republicii Moldova (nr. 70, 13 aprilie 2017)

262. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993 (nr. 169-VIII, 11 mai 2017)

263. Lege pentru completarea articolului 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993 (nr. 72, 13 aprilie 2017)

264. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 74, 28 aprilie 2017)

265. Hotărîre cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2016 (nr. 79, 4 mai 2017)

266. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 159-VIII, 5 mai 2017)

267. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 160-VIII, 5 mai 2017)

268. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare și Acordului de grant între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Adaptarea la schimbările climatice” (nr. 161-VIII, 5 mai 2017)

269. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 162-VIII, 5 mai 2017)

270. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 163-VIII, 5 mai 2017)

271. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 164-VIII, 5 mai 2017)

272. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 165-VIII, 5 mai 2017)

273. Decret privind numirea doamnei Lilia ȚURCAN în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț (nr. 170-VIII, 11 mai 2017)

274. Decret privind numirea domnului Vadim BELOUS în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca (nr. 171-VIII, 11 mai 2017)

275. Decret privind numirea domnului Ion NAȘCO în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 172-VIII, 11 mai 2017)

276. Decret privind numirea în funcție a unor președinți ai instanțelor judecătorești (nr. 173-VIII, 12 mai 2017)

277. Decret privind numirea domnului Ion RUSU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia (nr. 174-VIII, 12 mai 2017)

278. Decret privind numirea domnului Alexandru PARFENI în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 175-VIII, 12 mai 2017)

279. Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 180-VIII, 15 mai 2017)

280. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate (NIF) (nr. 181-VIII, 15 mai 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2016 (nr. 6, 15 martie 2017)

7. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului Curţii de Conturi în exercițiul bugetar 2016 (nr. 7, 15 martie 2017)

PARTEA II

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

370. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova (nr. 292, 10 mai 2017)

371. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016 (nr. 293, 10 mai 2017)

372. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 (nr. 294, 11 mai 2017)

373. Hotărîre privind modificarea anexelor nr. 9, 11, 15 şi 19 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 295, 11 mai 2017)

374. Hotărîre pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 297, 11 mai 2017)

375. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 298, 11 mai 2017)

376. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (nr. 299, 11 mai 2017)

377. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 5 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 300, 11 mai 2017)

378. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind scutirea Comunităţii Religioase Mănăstirea de Călugăriţe cu hramul în cinstea „Naşterii Maicii Domnului” din oraşul Taraclia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 301, 11 mai 2017)

379. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (nr. 302, 11 mai 2017)

380. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.70-XVI din 30 martie 2006 (nr. 303, 12 mai 2017)

381. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 304, 15 mai 2017)

382. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 305, 15 mai 2017)

383. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 (nr. 306, 16 mai 2017)

384. Hotărîre cu privire la aprobarea participării Agenției „Apele Moldovei” la fondarea societății comerciale cu capital parțial de stat SA „Aqua Nord” (nr. 307, 17 mai 2017)

385. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind concesiunile de lucrări și servicii (nr. 308, 17 mai 2017)

386. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor MORARU în funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite (New York) (nr. 309, 17 mai 2017)

387. Hotărîre cu privire la numirea domnului Anatolie VANGHELI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 310, 17 mai 2017)

388. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Violeta AGRICI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 311, 17 mai 2017)

389. Dispoziţie (nr. 44-d, 12 mai 2017)

390. Dispoziţie (nr. 45-d, 12 mai 2017)

391. Dispoziţie (nr. 47-d, 15 mai 2017)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

875. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 321, 3 mai 2017)

876. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 365, 4 mai 2017)

877. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 366, 4 mai 2017)

878. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 367, 4 mai 2017)

879. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 368, 4 mai 2017)

880. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 369, 4 mai 2017)

881. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 370, 4 mai 2017)

882. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 371, 4 mai 2017)

883. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 372, 4 mai 2017)

884. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 373, 4 mai 2017)

885. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 374, 4 mai 2017)

886. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 375, 5 mai 2017)

887. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 376, 5 mai 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

888. Ordin cu privire la emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire/ desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național (nr. 50, 18 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

889. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 317, 27 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

889a. Ordin privind completarea Ordinului nr. 1076/720-A din 30 decembrie 2016 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017 (nr. 366/229-A, 16 mai 2017)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

890. Ordin cu privire la modificarea Planului Naţional de Numerotare (nr. 15, 14 martie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

891. Ordin cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 390-O din 26 octombrie 2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 153-O, 2 mai 2017)

892. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 156-O, 3 mai 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

893. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

894. Ordin privind aprobarea tarifelor la serviciul de actualizare a bazei de date grafice în baza schemei de amplasare a bunului imobil (nr. 26, 22 martie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

895. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 79 din 17 aprilie 2009 (nr. 10, 30 martie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

896. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 45/8 din 6 septembrie 2007 (nr. 14/14, 31 martie 2017)

897. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind abuzul pe piața de capital (nr. 14/15, 31 martie 2017)

898. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 (nr. 17/5, 21 aprilie 2017)

899. Hotărâre cu privire la reperfectarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni Compania „REGISTRU” (nr. 20/1, 5 mai 2017)

900. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe Acțiuni de Producere a Materialelor de Construcție Nemetalice „CARIERA COBUSCA” (nr. 20/2, 5 mai 2017)

901. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „LOZOVA” (nr. 20/3, 5 mai 2017)

902. Hotărâre cu privire la prescrierea unor asociaţii de economii şi împrumut de a achita plățile regulatorii de funcționare (nr. 20/4, 5 mai 2017)

903. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 20/6, 5 mai 2017)

904. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 20/7, 5 mai 2017)

905. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 20/8, 5 mai 2017)

906. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.40/4 din 05.08.2016 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară” (nr. 20/9, 5 mai 2017)

907. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.63/8 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiei de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti în asigurări” (nr. 20/10, 5 mai 2017)

908. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni de deservire tehnică și metrologică a tehnicii medicale „MOLDTEHMED” (nr. 21/1, 12 mai 2017)

909. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 21/2, 12 mai 2017)

910. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni RESTAURANTUL ”BUTOIAȘ” (nr. 21/3, 12 mai 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

911. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie (nr. 5/22, 7 martie 2017)

912. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 6/35, 24 martie 2017)

913. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 6/37, 24 martie 2017)

914. Decizie cu privire la examinarea sesizării ООО „Централ Партнершип Сейлз Хаус” (nr. 6/42, 24 martie 2017)

915. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 7/45, 27 aprilie 2017)

916. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie „TV INTERACTIVE” S.R.L. (nr. 7/46, 27 aprilie 2017)

917. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 7/47, 27 aprilie 2017)

918. Decizie cu privire la examinarea cererii „TV-Comunicații Grup” SRL (nr. 7/51, 27 aprilie 2017)

919. Decizie cu privire la examinarea demersului Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova (nr. 8/53, 27 aprilie 2017)

920. Decizie cu privire la mediatizarea campaniei „Presa echilibrează genul!” (nr. 8/54, 27 aprilie 2017)

921. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 8/55, 27 aprilie 2017)

922. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Simpozionul internaţional organizat în cadrul Reţelei Francofone a Autorităţilor de Reglementare Media (REFRAM) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 8/56, 27 aprilie 2017)

923. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) (nr. 8/57, 27 aprilie 2017)

924. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2017 (nr. 8/58, 27 aprilie 2017)

925. Decizie cu privire la demisia președintelui și vicepreședintelui în exercițiu şi alegerea noului președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 9/59, 12 mai 2017)

926. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de cesiune (nr. 9/65, 12 mai 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

927. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 226/11 din 21 martie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind simbolul onorific al Consiliului Superior al Magistraturii.

928. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 286/15 din 2 mai 2017.

929. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 289/15 din 2 mai 2017.

930. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 291/15 din 2 mai 2017 cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Oleg Melniciuc pentru numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău și cererea magistratului privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată.

931. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295/15 din 2 mai 2017.

Acte ale Consiliului Concurenţei

932. Decizie (nr. ASR-8, 3 aprilie 2017)

933. Decizie (nr. ASR-11, 12 aprilie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

934. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (nr. 118, 4 mai 2017)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Sinteza economico-financiară a Monitorului Oficial de astăzi o puteţi găsi pe portalul nostru aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Lasă comentariul!
Lasă numele